EFB+C

START EFB+C SHD гамата е разширена и усъвършенствана, за да отговори на повишените енергийни изисквания, увеличените вибрации при инсталиране в задната част на превозните средства и осигурява абсолютната надеждност на вашия автопарк.

EFB+C

START EFB+C SHD гамата е разширена и усъвършенствана, за да отговори на повишените енергийни изисквания, увеличените вибрации при инсталиране в задната част на превозните средства и осигурява абсолютната надеждност на вашия автопарк.