Батерии за резервирани захранвания

Батерии за резервирани захранвания

Батериите за резервирани захранвания се използват, когато е необходима допълнителна мощност в режим на готовност, аварийни захранвания или комбинирана работа включваща определен брой цикли на заряд-разряд. Този тип батерии обикновено са свързани на подзаряд, като по този начин се поддържат постоянно заредени и могат да осигурят захранване във всеки един момент. Батериите за резервирани захранвания също така се използват за осигуряване на аварийна мощност, телекомуникационно оборудване, непрекъсваеми токозахранващи устройства и алтернативни източници за добив на енергия. Размерите на този тип батерии отговарят на международните стандарти за батерийни шкафове и стелажи.

  • Радио и ретранслаторни станции
  • Мобилни и стационарни комуникационни системи
  • Телекомуникационно и трансмисионно оборудване
  • Малки и средни фотоволтаични системи от промишлен тип
  • Обществени сгради (болници, банки, развлекателни центрове)
  • За възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни електроцентрали)

Type

Un, V

Nominal Capacity, Ah

Dimensions, mm

Terminal type

Length

Width 

Height

12MVR65TA

12

60

395

105

255

Front

12MVR75TA

12

75

395

105

255

Front

12MVR80TA

12

80

395

105

255

Front

12MVR100TA

12

92

395

105

280

Front

12MVR100

12

100

398

110

286

Front

12MVR110F

12

105

510

110

235

Front

12MVR130L

12

130

550

110

285

Front

12MVR150

12

150

550

110

285

Front

12MVR155L

12

155

555

125

276

Front

12MVR180

12

180

555

125

316

Front

12MVR200

12

190

555

125

316

Front

6MVR200

6

200

389

171

238

Top

4MVR300

4

300

389

171

238

Top

2MVR400

2

400

389

171

238

Top

2MVR500

2

500

389

171

238

Top

2MVR600

2

600

389

171

238

Top

DOWNLOAD MSDS

/products/pic/pdf.png

TELECOMMUNICATIONS