Високоенергийни батерии за непрекъсваеми захранвания (UPS)

Високоенергийни батерии за непрекъсваеми захранвания (UPS)

Захранванията резервирани с батерии и непрекъсваемите захранвания (UPS) се използват за осигуряване на резервен/непрекъсваем източник на енергия за приоритетно оборудване. Повечето съвременни непрекъсваеми устройства ( UPS) освен резервната мощност с която разполагат, работят и в режим на мрежови "кондиционери", като гарантират параметрите на подаденото захранване към консуматорите. Монбат АД произвежда гама от батерии с висока мощност, предназначени основно за непрекъсваеми захранвания ( UPS ).

  • Непрекъсваеми захранвания (UPS)
  • Аварийни захранвания за обществени сгради (болници, банки, развлекателни центрове)
  • Индустриални обекти и информационни центрове - нефтени платформи, производствени и складови съоръжения, логистични центрове
  • Железопътни линии (системи за осветление и сигнализация, релейни станции и телекомуникационни системи)

Type

Un, V

Nominal Capacity, Ah

Dimensions, mm

Terminal type

 Length

Width 

Height 

12UPM1800

12

55

215

173

220

TOP

12UPM2000

12

75

305

173

220

TOP

12UPM2500

12

90

305

173

220

TOP

12UPM3500

12

100

340

173

220

TOP