EFB Start-Stop

Технологията EFB бързо се превърна в основния избор на повечето производители на автомобили с базово ниво Start-Stop системи. Днес превозните средства са специално проектирани да покриват и дори надхвърлят изискванията на тези системи. Новата разширена гама MONBAT EFB използва високотехнологична карбонова
добавка в NAM което увеличава динамичния прием на заряд, като така свързва най-новите тенденции на OEM с вторичния пазар.