Високоциклични карбонови батерии

Високоцикличните карбонови батерии, произведени от Монбат АД, са конструирани с отрицателни плочи, съдържащи серия от различни карбонови добавки. Продължителността на работа на клетките модифицирани с карбон е значително по-голяма от този на немодифицираните. Различните форми на използваните карбонови добавки, допринасят за увеличение броя на циклите на заряд- разряд. Споменатите добавки, спомагат за по-бърз заряд на батериите, като по този начин ги направят по-ефективни.

Калкулатор за оразмеряване на батерии

Калкулатор за захранващи системи с постоянен ток
DC SYSTEM
Калкулатор за захранващи системи с променлив ток
UPS SYSTEM
Калкулатор за водородни емисии, съгласно EN 50272-2
VENTILATION