Високотемпературни батерии

Специално проектирани да работят при тежки условия в системи с алтернативни енергийни източници и специфични захранвания. Подходящи са за работа при висока температура на околната среда. Те се явяват сигурен и надежден източник на енергия за телекомуникационно и промишлено приложение при извънредни условия. Високотемпературните батерии се използват главно в отдалечени места без електричество, райони с чести прекъсвания на електрозахранването, вятърни и фотоволтаични системи, циклични и хибридни системи на захранване.

Калкулатор за оразмеряване на батерии

Калкулатор за захранващи системи с постоянен ток
DC SYSTEM
Калкулатор за захранващи системи с променлив ток
UPS SYSTEM
Калкулатор за водородни емисии, съгласно EN 50272-2
VENTILATION