Батерии с висока мощност за UPS приложения

Захранванията, резервирани с батерии, и непрекъсваемите захранвания (UPS) се използват за осигуряване на резервен/непрекъсваем източник на енергия за приоритетно оборудване. Повечето съвременни непрекъсваеми устройства (UPS), освен резервната мощност, с която разполагат, работят и в режим на мрежови кондиционери, като по този начин гарантират параметрите на подаденото захранване към консуматорите. Монбат АД произвежда гама от батерии с висока мощност, предназначени основно за непрекъсваеми захранвания и инверторни системи.

Калкулатор за оразмеряване на батерии

Калкулатор за захранващи системи с постоянен ток
DC SYSTEM
Калкулатор за захранващи системи с променлив ток
UPS SYSTEM
Калкулатор за водородни емисии, съгласно EN 50272-2
VENTILATION