Батерии за резервирани захранвания

Батериите за резервирани захранвания се използват, когато е необходима допълнителна мощност в режим на готовност, аварийни захранвания или комбинирана работа, включваща определен брой цикли на заряд-разряд. Този тип батерии обикновено са свързани на подзаряд, като по този начин се поддържат постоянно заредени и могат да осигурят захранване във всеки един момент. Батериите за резервирани захранвания също така се използват за осигуряване на аварийна мощност, телекомуникационно оборудване, непрекъсваеми токозахранващи устройства и алтернативни източници за добив на енергия. Размерите на този тип батерии отговарят на международните стандарти за батерийни шкафове и стелажи.

Калкулатор за оразмеряване на батерии

Калкулатор за захранващи системи с постоянен ток
DC SYSTEM
Калкулатор за захранващи системи с променлив ток
UPS SYSTEM
Калкулатор за водородни емисии, съгласно EN 50272-2
VENTILATION