Автоматизация и роботизация

Автоматичните процеси целят премахване на тежкия физически труд, оптимизация на броя оператори и подобряване качеството на продукцията.