Инвестор център

Уважаеми Посетители,

 

Добре дошли в секцията за връзки с инвеститорите в корпоративния уебсайт на МОНБАТ АД.

 

Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията.

 

Тук може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития , материали от проведени и предстоящи събития, както и да се запознаете с най-новите и важни послания на управителните органи на дружеството.

 

В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

 

Можете да разгледате нашата програма за корпоративно управление, да зададете въпрос към мениджмънта на компанията или директора за връзки с инвеститорите, както и да научите повече за компанията и за начина, по който тя осъществява дейността си. Независимо дали сте акционер или имате друг професионален интерес към нашата компания, по всяко време можете да се информирате относно нейното развитие.

 

Директор за връзки с инвеститорите

Даниела Пеева

e-mail: investorrelations@monbat.com